Privacyverklaring

Willemijn Boskma is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Telefoon: +31 6 21 97 43 02
E-mail: willemijn.boskma@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Willemijn Boskma verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

Willemijn Boskma verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Willemijn Boskma bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Willemijn Boskma verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies die wij gebruiken

Willemijn Boskma gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

 • Cookie: Google Analytics
 • Naam: _utma
 • Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
 • Bewaartermijn: 30 dagen
 • Opt-out mogelijkheid (opent nieuwe tab)

Wij hebben Google Analytics zo ingericht dat de statistieken anoniem zijn en niet te herleiden zijn tot een bepaald persoon. Daarnaast wordt de informatie niet gebruikt voor commerciële doeleinden en niet gedeeld met Google of andere partijen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Je kunt een verzoek hiervoor sturen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Willemijn Boskma neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.